• כל הרוכש מוצר באתר עץ בא www.ets-ba.co.il רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן)
  • ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום ביצוע העסקה. את הבקשה לביטול יש להגיש באופן ישיר לבעל האתר באמצעות פקס מספר- 077-5055245, או בדואר רשום לכתובת: ת.ד 266,אלוני אבא 36005. הביטול יכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור מבעל האתר .
  • במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם' בהתאם להוראות החוק.
    במקרה של ביטול העסקה לאחר שנשלח המוצר אל הקונה, יזוכה הקונה אך ורק לאחר קבלת הסחורה במחסני החברה לא יאוחר מ-30 יום לאחר ביטול העסקה. הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו. באם המוצר פגום/לא שלם או בעל נזק כלשהו, עץ בא לא תזכה את הלקוח בעבור העסקה.
  • זיכויים יועברו אך ורק לכרטיס האשראי בו בוצעה הקניה תוך 14 ימי עסקים מקבלת המוצר בחזרה במחסני החברה, או בתוך 14 יום מיום ביטול העסקה במקרה בו לא נשלח המוצר לקונה.
  • במידה והמוצר סופק לקונה, על הלקוח חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספק לא יאוחר מ-30 יום לאחר ביטול העסקה. עלות החזרת המוצר חלה על הלקוח ועץ בא לא תשא בעלויות המשלוח אליה חזרה.
  • במידה והמוצר נשלח זה מכבר אך טרם הגיע ללקוח, הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח.
  • באם הוחזרו מוצרים שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח , לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח , כפופה לזכותה של עץ בא לתבוע את נזקיה בשל כך.
  • לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין במידה ומדובר בטובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
לוגו עם רקע של חברת עץ-בא